Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci

PhDr. Jan KACHLÍK, Ph.D., vědecký pracovník

Nar. 1969 v Ostrově

Tel. +420 220303933
E-mail: kachlik [@] imus.cas.cz; kachlik [@] antonindvorak.org  

Dokončené vzdělání a dosažené vědecko-pedagogické hodnosti
1990 Konzervatoř v Plzni, hl. obor klavír, vedl. obor cembalo
1998 FF UK v Praze, obor hudební věda
2007 Ph.D. tamtéž

Badatelské zaměření
Hudební historie a filologie 19. a 20. století, A. Dvořák

Jan Kachlík pracoval od roku 1996 jako redaktor hudební literatury v Nakladatelství Lidové noviny a od roku 1999 je odborným pracovníkem Ústavu pro hudební vědu AV ČR (od roku 2003: Oddělení a poté Kabinet hudební historie EÚ AV ČR). V letech 1999–2004 působil rovněž jako redaktor (od roku 2003 jako šéfredaktor) časopisu Hudební věda. Badatelsky se zaměřuje na českou hudbu 19. a 20. století a na problémy hudební filologie a kritického vydávání hudebních pramenů. Podílí se na přípravě Nového vydání děl Antonína Dvořáka (The New Dvořák Edition, NDE).

Výběrová bibliografie
Opomíjený Dvořákův autograf. K ediční problematice Dvořákovy Romance op. 11, in: Hudební věda, roč. 39, 2002, č. 4, s. 361–368.
Antonín Dvořák: Stabat Mater, op. 58, klavírní výtah podle původní Dvořákovy klavírní verze, edice Bärenreiter Urtext, Editio Bärenreiter Praha – Bärenreiter, Kassel etc. 2004 (spolu s M. Srnkou), XII + 184 s.
Suk jako zprostředkovatel Dvořákova skladatelského záměru – Smyčcový kvartet G dur op. 106, in: Sborník příspěvků ze semináře k 70. výročí úmrtí Josefa Suka, Městské muzeum Sedlčany, Praha 2005, s. 38–42.
The Work of Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception. Proceedings of the International Musicological Conference Prague, September 8–11, 2004, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007 (ediční příprava, spolu s J. Gabrielovou), 445 s.
Antonín Dvořák – Moravské dvojzpěvy z hlediska hudebně filologického, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Praha 2007 (disertační práce, 126 s. + 45 s. příloh)
„Titel und leider auch die Texte sind bloß böhmisch“: Die Klänge aus Mähren [Moravské dvojzpěvy] im Wandel Ihrer ersten Druckausgaben,  in: The Work of Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception , ed. J. Gabrielová a J. Kachlík, Praha 2007, s. 265–276.
Hledání autenticity. Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a historie jejich vydávání, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2009, 215 s.
A Missing Fibich Autograph Found in Vienna, in: Musicologica Olomucensia 12: Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel konce 19. století / Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century”, Universitas Palackiana Olomucensis 2010, s. 119–128.
“It isn't at all ruinous [...], but to me it is very awkward.” The new complete edition of the works of Dvořák stimulates new research, in: Czech Music Quarterly 2011, č. 2, s. 33–43.
Ze které Sušilovy sbírky čerpal Dvořák texty k Moravským dvojzpěvům?, in: Petöczová, J. (ed.). „Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930-1989)“, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, S. 149–158.

Viz též ASEP
 
Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc červen 2017 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 22 1 2 3 4
week 23 5 6 7 8 9 10 11
week 24 12 13 14 15 16 17 18
week 25 19 20 21 22 23 24 25
week 26 26 27 28 29 30