Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci

PhDr. Milada JONÁŠOVÁ, Ph.D., vědecká pracovnice

Nar. 1973 v Praze
Tel. +420 220303930

E-mail: jonasova [@] imus.cas.cz

Dokončené vzdělání a dosažené vědecko-pedagogické hodnosti

1997 Mgr. na KTF UK v Praze
2000 Mgr. na FF UK v Praze, obor hudební věda
(diplomová práce: Italské operní árie na svatovítském kůru. Sehlingova éra (1737-1756), vedoucí práce: Doc. Dr. Tomislav Volek)
2008 Ph.D tamtéž
(disertace: Dobové opisy Mozartových oper v hudební sbírce premonstrátského kláštera v Praze na Strahově, školitel: Doc. Dr. Tomislav Volek)

Badatelské zaměření

Milada Jonášová pracuje v Ústavu pro hudební vědu (nyní Kabinet hudební historie EÚ) AV ČR od r. 1999. Badatelsky se orientuje na život a dílo W. A. Mozarta, recepci jeho díla, filologii dobových opisů, italskou operu a duchovní hudbu 18. století. Od 1988 členka Mozartovy obce v České republice, od 2005 tajemnice výboru.

Stipendijní pobyty

• 2000 – stipendium Ministero degli Affari Esteri – Facoltà di Paleografia e Filologia musicale Cremona
• 2002 –2003 –Deutscher Akademischer Austauschdienst, stipendium pro doktorandy – Freie Universität Berlin
• 2003 – Österreichischer Akademischer Austauschdienst – Ernst-Mach stipendium – Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg
• 2008 – Deutscher Akademischer Austauschdienst, stipendium pro vysokoškolské pedagogy a vědce – Universität Tübingen, badatelský pobyt Karlsruhe, Berlin
• 2011 – DAAD, stipendium pro vysokoškolské pedagogy a vědce – Universität Tübingen, badatelský pobyt Mnichov
• 2017 – DAAD, stipendium pro vysokoškolské pedagogy a vědce – Universität Tübingen, badatelský pobyt Berlin, Mnichov, Frankfurt, Hamburg ad.

Ocenění

• Mozartpreis 2009 za vědeckou práci na poli mozartovského výzkumu od Sächsische Mozart-Gesellschaft.
• 2010 byla zvolena za členku Akademie für Mozart-Forschung při Stiftung Mozarteum Salzburg.
• 2012 cena Johann Adolf Hasse-Stiftung Hamburg.
• 2014-2017 členka výboru Akademie für Mozart-Forschung při Stiftung Mozarteum Salzburg.

Členství v redakčních radách

• členka redakční rady časopisu Musicologica Austriaca (od 2013)
• členka redakční rady časopisu Musicology Papers magazine, který vydává the "Gheorghe Dima" Music Academy v Cluj-Napoca, Romania (od 2012)

Konference

Česká republika: Praha (1999, 2000, 2001, 2006, 2009, 2013, 2015, 2016), Olomouc (2003), Litomyšl (2004), Český Krumlov (2006, 2016), Brno (2007, 2013, 2014).
Itálie: Bari (2000), Benátky (2002), Taranto (2002), Rovereto (2004), Bologna (2005), Benátky (2007), Potenza (2008), Jesi (2011), Milano (2012), Bologna (2014), Pavia (2015), Padova (2016).
Rakousko: Baden/Wien (2000), Salcburk (2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2014)
Německo: Ingolstadt (2001), Norimberk/Berching (2005), Mnichov (2006), Drážďany (2008), Hamburg (2010), Berlin (2011), Chemnitz (2012), Norimberk (2012), Lipsko (2014).
Polsko: Varšava (2006, 2007).
Slovinsko: Ljubljana (2009).
Podrobnější informace zde.

Organizace mezinárodních muzikologických konferencí

• Böhmische Aspekte des Lebens und des Werkes von W. A. Mozart, hlavní budova Akademie věd ČR, 27.-28. října 2016, spolu s doc. PhDr. Tomislavem Volkem, viz zde.
• Antonio Boroni e il suo dramma giocoso L'amore in musica, Italský kulturní institut v Praze, 13. června 2016, spolu s doc. PhDr. Tomislavem Volkem, viz zde.
• Aktuelle Fragen der Mozart-Forschung, 16.-17. dubna 2016, hlavní budova Akademie věd ČR, spolu s doc. PhDr. Tomislavem Volkem a prof. Dr. Manfredem Hermannem Schmidem (Tübingen-Augsburg), viz zde.
• Antonio Caldara nel contesto del suo tempo, 17.-18. září 2016, Centrum barokní kultury v Českém Krumlově, spolu s doc. PhDr. Tomislavem Volkem a Mgr. Ondřejem Mackem, akce viz zde.
• Dido come soggetto d'opera, 16.-17. září 2017, Centrum barokní kultury v Českém Krumlově, spolu s doc. PhDr. Tomislavem Volkem a Mgr. Ondřejem Mackem, akce viz zde.
 
Projekty

Italská opera v 17. a 18. století v českých zemích, členka týmu, řešitel: Doc. Dr. Tomislav Volek, Grantová agentura Akademie věd 2001-2002.
Mozartovi pražští kopisté. Dobové opisy Mozartových děl bohemikální provenience v českých, německých a rakouských fondech, Grantová agentura České republiky 2009-2011. Reg. č. GA408/09/2006.
Evropský význam pražských kopistických dílen jako center šíření Mozartových oper, Grantová agentura České republiky 2012-2016. Reg. č. GAP409/12/2563.
Italská opera v českých zemích v 18. století. Projekt získal podporu z programu Regionální spolupráce krajů a ústavu Akademie věd ČR v roce 2016 a 2017. Pořadatelé: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Centrum barokní kultury v Českém Krumlově, Soubor Hof-Musici a Mozartova obec v České republice.
I. Mezinárodní muzikologická konference Antonio Caldara v kontextu své doby (2016), viz zde. Projekt byl vybrán k zvláštní prezentaci Komisí pro regionální spolupráci na pracovním setkání zástupců AV ČR a regionů ČR 14. března 2017 v přednáškovém sále Sdružení moravských pracovišť AV ČR (program, poster).
II. Mezinárodní muzikologická konference Dido jako operní inspirace (září 2017), viz zde.
III. International musicological conference Tři dongiovanniovské opery pro Prahu (22-23 September 2018).

Výběrová bibliografie

Studie

Italské operní árie na svatovítském kůru v Praze. Sehlingova éra 1737–1756, in: Hudební věda 3–4/2001, s. 263–301, dostupné online.
Paisiellovy opery v Praze. Pramenný výzkum ve fondech v Čechách, v Drážďanech a ve Vídni, in: Hudební věda 2-3/2002, s. 185–220, dostupné online.
„Ihre Versicherung beruhigt mich, sie kommt von einem Kenner" – K biografii Jana Křtitele Kuchaře, in: Hudební věda 4/2003, s. 329–422, dostupné online.
Semiramide riconosciuta – opera k pražské korunovaci Marie Terezie, in: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740, ed. O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek a V. Vlnas, Scriptorium Praha 2004, s. 19-68.
Le rappresentazioni delle opere di Niccolò Piccinni a Praga. Le ricerche nelle fonti in Boemia, a Dresda e in Italia, in: Niccolò Piccinni. Musicista Europeo, a cura di A. Di Profio e M. Melucci, Bari 2004, s. 233–251.
Le rappresentazioni delle opere di Giovanni Simone Mayr a Praga. Una ricerca sulle fonti a Praga, a Dresda e in Italia, in: Johann Simon Mayr und Wien. Beiträge des Internationale musikwissenschaftlichen Johann Simon Mayr-Symposions in Igolstadt vom 4. bis 7. Oktober 2001 (=Mayr-Studien 5), hrsg. Franz Hauk und Iris Winkler, München – Salzburg 2005, s. 340-356.
Die Abschrift der „Idomeneo"-Partitur in der Sammlung des Strahov-Kloster zu Prag, in: Mozart Studien 14, Tutzing 2005, s. 189–224.
Neznámý pražský opis partitury Dona Giovanniho ve sbírce hudebnin premonstrátského kláštera na Strahově, in: Hudební věda 3-4/2005, s. 301-330, dostupné online.
Mozarts La finta giardiniera 1796 in Prag und ein unbekanntes Fragment zur italienischen Version der Oper, in: Mozart-Jahrbuch 2005, Bärenreiter 2006, s. 3-53.
Mozartovský výzkum není ani zdaleka u konce, in: Akademický bulletin 10/2006, s. 4-6.
Eine unbekannte Prager Abschrift der Don Giovanni-Partitur in der Musikaliensammlung des Strahover Prämonstratenser-Klosters, in: Mozart-Studien 15, Tutzing 2006, s. 277-312.
Mozart a Praha, in: Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780-1800, publikace k výstavě, Clam-Gallasův palác 21.11.2006-28.1. 2007, Praha 2006, s. 93-102.
Le opere di Paisiello a Praga. La ricerca nelle fonti in Boemia, a Dresda e a Vienna, in: Giovanni Paisiello e la cultura europea del suo tempo. Convegno Internazionale di Studi Taranto, 20-23 giugno 2002, a cura di Francesco Paolo Russo, Lucca 2007, s. 287-330.
„Ah lo previdi" – Arien von Mozart, Cocchi, Colla und Paisiello, in: Mozart-Jahrbuch 2006, Kassel etc. 2008, s. 75-86.
Guglers Edition der Don-Giovanni-Partitur und seine Korrespondenz mit Smetana, in: Mozart Studien 17, Tutzing 2008, s. 279-329.
I Denzio: tre generazioni di musicisti a Venezia e a Praga, in: Hudební věda 45, 1-2/2008, s. 57-114, dostupné online.
Le nuove cognizioni nella ricerca dell'opera italiana nel Settecento a Praga, in: "Włosi i italianizm w Europie Środkowej i Wschodniej XV-XVIII w. / Italiani e italianismo in Europa centrale e orientale (sec. XV-XVIII)", Varšava 2008, s. 35-42.
Italienische Opernarien im Dom zu St. Veit in Prag, in: Italian Opera in Central Europe 1614–1780. Volume 2: Italianità: Image and Practice, hrsg. von C. Herr, H. Seifert, A. Sommer-Mathis und R. Strohm, Berlin 2008, s. 163–206.
„Ihre Versicherung beruhigt mich, sie kommt von einem Kenner" – Zur Biographie von Johann Baptist Kucharž, in: Mozart Studien 18, Tutzing 2009, s. 265-293.
Sesto Rondò „Deh per questo istante solo" im Titus-Autograph, in: Mozart Studien 18, Tutzing 2009, s. 137-162.
Semiramide riconosciuta. Eine Oper zur Prager Krönung Maria Theresias 1743, in: Studien zur Musikwissenschaft 56, Wien 2009, s. 53-122.
Quellen zu Kompositionen von Gluck in böhmischen Archiven, in: Kongressbericht „Gluck der Europäer“ (Gluck-Studien 5), hrsg. Irene Brandenburg a Tanja Gölz, Bärenreiter 2009, s. 295-307.
Michael Haydns Kompositionen in den Prager Musiksammlungen von Strahov und Loretto, in: Johann Michael Haydn. Werk und Wirkung. Referate des Michael-Haydn-Kongresses in Salzburg vom 20. bis 22. Oktober 2006, hrsg. Petrus Eder OSB und Manfred Hermann Schmid, München 2010, s. 93-124.
Judith - ein Jesuitendrama zur Krönung Maria Theresias 1743 in Prag, in: Bohemia Jesuitica 1556-2006, ed. Petronilla Cemus, Bd. 2, 2010, s. 1041-1051.
Le nozze di Figaro: Kucharž' unbekannte Partiturabschrift und sein Klavierauszug, in: Mozart im Zentrum. Festschrift für Manfred Hermann Schmid zum 60. Geburtstag, hrsg. Ann-Katrin Zimmermann und Klaus Aringer, Tutzing 2010, S. 141-175.
Ein unbekanntes Partitur-Fragment zu La clemenza di Tito und die frühesten Prager Quellen der Oper, in: Mozart Studien 19, Tutzing 2010, S. 81-117.
Ilias Arie »Zefiretti lusinghieri«. Eine Prager Einfügung im Idomeneo-Autograph, in: Mozart Studien 19, Tutzing 2010, S. 195-224.
Michael Haydns Kompositionen in den Prager Musiksammlungen von Strahov und Loretto, in: Johann Michael Haydn. Werk und Wirkung. Referate des Michael-Haydn-Kongresses in Salzburg vom 20. bis 22. Oktober 2006, hrsg. Petrus Eder OSB und Manfred Hermann Schmid, München 2010, S. 93-124.
Das Orakel aus Mozarts »Idomeneo« in der Münchner Uraufführungspartitur und die frühen Prager Quellen, in: Mozart Studien 20, Tutzing 2011, S. 73-137.
Eine Aufführung der g-moll-Sinfonie KV 550 bei Baron van Swieten im Beisein Mozarts, in: Mozart Studien 20, Tutzing 2011, S. 253-268.
A Performance of the G Minor Symphony K. 550 at Baron van Swieten's Rooms in Mozart's Presence, in: Newsletter of the Mozart Society of America, vol. XVI, Number 1, 27. January 2012, S. 1-4, 17.
Prager Abschriften von Mozarts Kompositionen als Druckvorlagen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Mozart-Jahrbuch 2011, Bärenreiter Kassel ad. 2012, S. 189-197.
„Mozart selbst schenkte ihm seinen Beifall" - Der Prager Kontrabassist und Musikalienverleger Anton Grams, sein Salzburger Gesuch und die Wiener Verlassenschaftabhandlung, in: Mozart Studien 21, Tutzing 2012, S. 337-368.
Das Testament und die Verlassenschaftsabhandlung von Josepha Duschek, in: Böhmische Aspekte des Lebens und des Werkes von W. A. Mozart, hrsg. von Milada Jonášová and Tomislav Volek, Prag 2011, S. 39-124.
Italienische Opernarien von Hasse im Dom zu St. Veit in Prag, in: Hasse-Studien 7, Stuttgart 2012, s. 69-90.
Antonio Denzio als Prager Sänger, Impressario, Librettist und Bearbeiter der venezianischen Opern, in: The Eighteenth-Century Italian Opera Seria. Metamorphoses of the Opera in the Imperial Age, hrsg. Petr Macek und Jana Perutková Praha 2013, S. 99-114.
Neue Archivfunde zu Michael Haydn, Luigi Gatti und zur Salzburger Kopistenpraxis im frhen 19. Jahrhundert, in: Keine Chance für Mozart. Fürsterzbischof Hieronymus Colloredo und sein letzter Hofkapellmeister Luigi Gatti (1740–1817), hrsg. Eva Neumayr und Lars E. Laubhold unter der Projektleitung von Ernst Hintermaier, Salzburg 2013, s. 259-296.
Hudba ve svatovítské katedrále v 18. století. Repertoár a jeho interpreti, in: Salve, roč. 24, č. 2 (2014), s. 99-108.
Benedikt Hacker - Verleger und Geschäftspartner des Verlags Hoffmeister und Kühnel, in: Salzburgs Musikgeschichte im Zeichen des Provinzialismus? Die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, hrsg. Dominik Šedivý, Wien 2014, S. 193-216.
Kontrafakturen in der böhmischen Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts, in: Musicologica Brunensia 49/2014/2, s. 107-126.
„Intonazioni degli Ebrei“ from Benedetto Marcello's Estro poetico-armonico in Prague in 1729, in: Hudební věda 52, 1/2015, s. 5–54, dostupné online.
Eine neue Quelle zu Beethoven Arie „Ah perfido“, uraufgeführt in Leipzig von Josepha Duschek, in: Beethoven-Rezeption in Mittel- und Osteuropa. Bericht über die Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz vom 22. bis 26. Oktober 2014 in Leipzig, hrsg. Helmut Loos, Leipzig: Gudrun Schröder Verlag 2015, s. 55-70.
Zur Entstehungsgeschichte von Mozarts Don Giovanni – I. Neue Partituren und Stimmen aus der Kopistenwerkstatt von Anton Grams, in: Mozart Studien 23, hrsg. Manfred Hermann Schmid, Wien: Hollitzer Verlag 2015, S. 11-244, viz zde.
Novinky pražského mozartovského výzkumu, in: Akademický bulletin 4/2016, S. 20-22, viz zde.
Anton Grams dem Gustav Friedrich Wilhelm Großmann: Mozart schreibe eine neue Oper, in: Hudební věda 1/2016, S. 29–53.
Z dějů mozartovského roku 2016, in: Akademický bulletin 9/2016, S. 24–27, viz zde.
Nuovi aspetti biografici su Antonio Boroni dalle sue lettere. Le opere di Boroni e in particolare le versioni dell'„Amore in musica, in: Antonio Boroni e il suo dramma giocoso „L'amore in musica", ed. M. Jonášová, in: L'opera italiana nei territori boemi durante il Settecento I., collana diretta da Tomislav Volek, Milada Jonášová e Ondřej Macek, Praga – Český Krumlov 2016, s. 45–74.
Mozart's Prague Copyist: The Copying Workshop of Anton Grams, in: Mozart in Prague. Essays on Performance, Patronage, Sources, and Reception, ed. by K. L. Libin, Prague 2016, s. 73–82.
Antonio Caldara v kontextu své doby, in: Akademický bulletin 10-12/2016, S. 36-37, dostupné online.
Die Zauberflöte, Il flauto magico, Kouzelná flétna – alles aus Prag, in: Mozart Studien 24, hrsg. Manfred Hermann Schmid, Wien 2016, s. 49-92, viz zde.
Zur Entstehungsgeschichte von Mozarts Don Giovanni – II. Bersonderheiten der Lobkowicz-Partitur, in: Mozart Studien 24, hrsg. Manfred Hermann Schmid, Wien 2016, s. 103-124, viz zde.
Neue Quellen zu Mozarts Konzertarien, in: Mozart Studien 24, hrsg. Manfred Hermann Schmid, Wien 2016, s. 149-187, viz zde.
Die Sänger der Locatelli-Ära in Prag, in: Gluck und Prag, hrsg. Thomas Betzwieser a Daniel Brandenburg, Kassel: Bärenreiter 2016, s. 39–67.

Kritická edice

Joseph Anton Sehling: Latinské pastorely – Latin Pastorellas – Lateinische Pastorellen, ed. Milada Jonášová, Academus Edition 5, Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2017, viz zde.

Ediční činnost

Böhmische Aspekte des Lebens und des Werkes von W. A. Mozart, hrsg. von Milada Jonášová and Tomislav Volek, Ethnologische Institut für Ethnologie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, v.v.i und Mozartgemeinde in Tschechischer Republik, Prag 2011, 416 S., viz zde.
Antonio Boroni e il suo dramma giocoso „L'amore in musica", ed. M. Jonášová, in: L'opera italiana nei territori boemi durante il Settecento I., collana diretta da Tomislav Volek, Milada Jonášová e Ondřej Macek, Praga - Český Krumlov 2016, 333 p., viz zde.
• Tomislav Volek: Mozart, die italienische Oper des 18. Jahrhunderts und das musikalische Leben im Königreich Böhmen. Mit der Don-Juan-Studie von Vladimír Helfert, herausgegeben von Milada Jonášová und Matthias J. Pernerstorfer, 2 Bände, Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag 2016, 1152 stran, viz zde.
Antonio Caldara nel contesto del suo tempo, ed. Milada Jonášová e Tomislav Volek, in: L'opera italiana nei territori boemi durante il Settecento II., collana diretta da Tomislav Volek, Milada Jonášová e Ondřej Macek, Praga - Český Krumlov 2017, 370 p., viz zde.

Hesla v encyklopedii

• Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik: Josef Antonín Sehling a František Sehling; Franz Xaver Niemetschek (spolu s Tomislavem Volkem).
• Hudební divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla: Caterina Bondini (spolu s A. Jakubcovou); Santo Lapis; Giovanni Battista Loccatelli; Gaetano Molinari; Cecilia Monti; Antonia Maria Peruzzi (spolu se S. Bohadlem); Teresa Peruzzi (spolu se S. Bohadlem) Josef Antonín Sehling, Caterina Bondini (spolu s A. Jakubcovou).
• Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století: Maria Luigia Caravoglia (spolu s J. Ludvovou).
• Biografický slovník českých zemí: Antonio Denzio; František Xaver Dušek; Josefa Dušková.

Odborné rozhlasové pořady

• Jak šla Mozartova Zahradnice z Prahy do světa (spolu s doc. Tomislavem Volkem), Rondo 1. 6. 2014, 2 hod., dostupné online
• Telefonotéka, 14. 10. 2014, 1,5 hod., dostupné online
• Richard Strauss a jeho úprava Mozartovy opery Idomeneo (spolu s doc. Tomislavem Volek), Rondo 26. 10. 2014, 2 hod., dostupné online
• Záhady Mozartovy velké g moll symfonie (spolu s doc. Tomislavem Volkem), Akademie 28. 1. 2015, 1,5 hod., dostupné online
• Kde vznikla italská verze Kouzelné flétny?, spoluautor doc. Dr. Tomislav Volek, 4. 10. 2015, 2 hod., dostupné online
• O současném dění v mozartovském výzkumu, spoluautor doc. Dr. Tomislav Volek, 27. 1. 2016, 2 hod., dostupné online

CD
Wolfgang Amadeus Mozart: La finta giardiniera, René Jacobs, Freiburger Barockorchester, Harmonia mundi clasique 2012, [text do bookletu].
Josef Sehling. Christmas in Prague Cathedral, Collegium Marianum, Jana Semerádová, Supraphon 2014 [text do bookletu].

Texty v časopisu Harmonie, dostupné online.

Viz též ASEP

Viz též Academia.edu

 
Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc listopad 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30