Úvodní stránka Časopis Hudební věda

Digital Humanities a aktuální projekty v oboru muzikologie (DEML, MUSCIMA++)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na pracovní seminář věnovaný problematice Digital Humanities a aktuálním projektům v oboru muzikologie (DEML, MUSCIMA++).

Seminář se koná ve středu 22. listopadu 2017 v 10 hodin v knihovně Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, Puškinovo nám. 9, Praha 6 (závěr je plánován ve 13 h.).

Úvodní slovo přednese Jarmila Procházková (KHH EÚ AV ČR). O aktivitách nedávno konstituované České asociace pro digitální humanitní vědy, z. s. (CzADH), promluví Boris Lehečka z Ústavu pro jazyk český AV ČR, který dále pohovoří o zkušenostech z projektů v oblasti DH (Vokabulář webový, infrastruktura VIDA/RIDICS aj.). O vznikající databázi hudebního života DEML (viz abstrakt) budou informovat J. Procházková a Ing. Michal Cais, digitalizaci oborové bibliografie připomene Jana Vozková (KHH EÚ AV ČR).

Naše pozvání přijal Jan Hajič jr. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, který představí projekt MUSCIMA++ (viz abstrakt).

Seminář se koná pod záštitou Strategie AV 21, v rámci programu Paměť v digitálním věku - podprogram Digital Humanities.

 

Abstrakt DEML

Database Encyclopedia of Musical Life (Databázová encyklopedie hudebního života) je relační databáze mapující aktivity spojené s hudební kulturou. Do databáze jsou zpracovávány informace z různých oblastí hudebního života, postupně je tak vytvářena typologie akcí, základní evidence osobností, lokalit a hudebních děl. V úvodní fázi dochází ke zpracování aktivit vybraných hudebních institucí ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Základní ambicí tohoto projektu je kompatibilita s národními a mezinárodními autoritami a standardy. Databáze je propojena s digitalizovanou bibliografií.

Abstrakt MUSCIMA++

Rozpoznávání notopisu je specializovaný pod-obor automatického zpracování dokumentů, který se zaměřuje na extrakci hudebního obsahu z obrazové informace (skenu či fotografie) notového zápisu. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně existuje více hudebních děl v psané podobě než v podobě nahrávky či jiného záznamu, může automatická transkripce not přinést digitální muzikologii výrazně rozmanitější zdroje. Největší potenciál spočívá v masovém zpřístupnění rozsáhlých notových archivů, jako např. kroměřížská sbírka rodu Lichtenštejn-Kastelkornů, které pak bude možné zkoumat pomocí dalších metod digitální muzikologie, např. automatická detekce duplikátů či partů, vyhledávání pomocí melodií, či sledování genealogie hudebních motivů.

V rámci zpracování dokumentů se jedná o úlohu výjimečně obtížnou, neboť moderní hudební notace je jedním z nejkomplikovanějších systémů psaní. Obzvlášť pro rukopisy, kde se její složitost násobí s variabilitou realizace zápisu, neexistují v současnosti ani vzdáleně uspokojivá řešení. Na problému také pracuje relativně málo lidí. Příspěvek nabídne vhled do současného stavu poznání a vývoje oboru, s důrazem na možné aplikace v digitální muzikologii.

 
Úvodní stránka Časopis Hudební věda
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc listopad 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30