PhDr. Jarmila PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., scholar

b. 1961 in Třebíč

Tel. +420 220303922
E-mail: jarpro [@] seznam.cz

Education
1982 Conservatory in Brno, piano
1986 Master´s degree (PhDr.) Faculty of Arts and Philosophy UJEP Brno (today Masaryk University Brno), musicology
2002 Ph.D.,  Faculty of Arts and Philosophy of the Masaryk University in Brno, musicology – with thesis Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru: metoda, technika zápisu, výsledky [Janáček´s recordings of the music and dance folklore: method, recording means, results]
Scholarships
1986–1987 Czech Republic, Brno, Nadace Leoše a Zdenky Janáčkových [Foundation of Leoš and Zdenka Janáček];
1991  France, Paris, L’académie de Créteil;
1995  Germany, Frankfurt a. M., RISM;
1996  Austria, Wien, Ministry of Culture of the Czech Republic;
2009  Austria, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Research objectives
Music life in Czech lands in the 19th and 20th centuries; the life and work of Leoš Janáček.

Conferences and international workshops
Beograd (2008), Brno (1988, 1994, 1998, 1999, 2004, 2007, 2009, 2012), Lisabon (2011), London (1999), Ljubljana (1989), Luhačovice (2009), Olomouc (1998), Ostrava (1989), Paris (1988, 2008), Praha (1999, 2000), Rousínov (2004), Skalica (2010), Ústí nad Labem (2003), Zagreb (2011).
Committee membering
1988–1991 secretary of the Leoš Janáček Society;
1995–        member of the editing board of the Complete critical edition of the works of Leoš Janáček;
2007–2016 member of the board of the Institute of Ethnology of the ASCR;
2009–2014 committee member of the Czech Musicological Society;
2011–        member of the editing board of Musicologica slovaca;
2013–        member of the science board of the Technical Museum in Brno.

Bibliography

CRITICAL EDITIONS and PREFACES TO THE EDITIONS
• Leoš Janáček, Památník pro Kamilu Stösslovou. Brno : Moravské zemské muzeum, 1994. ISBN 80-7028-062-X.
Leoš Janáček, Album für Kamila Stösslová. German by Dana Mestek. Brno : Moravské zemské muzeum, 1994. ISBN 80-7028-064-6.
Leoš Janáček, Album for Kamila Stösslová. English by John Tyrrell. Brno : Moravské zemské muzeum, 1996. ISBN 80-7028-065-4.
• Leoš Janáček, V mlhách : IV. věta [Preface to the facsimile edition]. Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. ISBN 80-7028-025-5.
• Leoš Janáček, Putování dušičky Houslový koncert (1924–1928) : kritická rekonstrukce partitury [The Wandering of a Little Soul (1924–1928): Critical Reconstruction of the Score][Preface]. Ed. Leoš Faltus, Miloš Štědroň. Complete critical edition of the works of Leoš Janáček, series H, vol. 4. Praha : Editio Supraphon-Bärenreiter, 1997. ISMN M-2600-0060-5.
• Leoš Janáček, Capriccio pro klavír (levou rukou) a soubor dechových nástrojů (1926). [Capriccio for Piano (Left Hand) and Wind Ensemble (1926)] [Ed. together with Leoš Faltus; preface]. Complete critical edition of the works of Leoš Janáček, series E, vol. 5. Praha : Editio Bärenreiter, 2001. ISMN M-2601-0126-5.
• Leoš Janáček, Balada blanická (1919–1920) [The Ballad of Blaník (1919–1920)] [Preface]. Ed. Miloš Štědroň a Karel Steinmetz. Complete critical edition of the works of Leoš Janáček, series D, vol. 8. Brno : Editio Janáček, 2003. ISMN M-66051-230-2.
• Leoš Janáček, Národní tance na Moravě a další úpravy lidových tanců pro klavír, (zpěv) a taneční soubor (1890–1912)[Folk Dances in Moravia and the Other Arrangements for Pianoforte, (Voice) and Dance Ensemble (1890–1912)].[Ed. together with Jitka Matuszková; preface]. Complete critical edition of the works of Leoš Janáček, series G, vol. 2. Brno : Editio Janáček, 2005. ISMN M-706527-03-1. 
• Leoš Janáček, Suita op. 3 (1889–1891) [Suite op. 3 (1889–1891)][ed. together with Leoš Faltus, preface]. Complete critical edition of the works of Leoš Janáček, series D, vol. 2. Brno : Editio Janáček, 2011. ISMN 979-0-706527-07-9.
• Leoš Janáček, Dunaj : symfonie (1923–1928) : kritická rekonstrukce partitury [The Danube : Symphony (1923–1928): Critical Reconstruction of the Score]. [Preface] Ed. Leoš Faltus, Miloš Štědroň. Complete critical edition of the works of Leoš Janáček, series H, vol. 3. Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2009. ISBN 979-0-2601-0421-1.
• Leoš Janáček, Folkloristické dílo (1886–1927) : studie, recenze, fejetony a zprávy [Folkloric Studies (1886–1927) : Essays, Reviews, Feuilletons and Articles]. [Ed. together with Marta Toncrová and Jiří Vysloužil]. Complete critical edition of the works of Leoš Janáček, series I, vol. 3-1. Brno : Editio Janáček in cooperation with the Institut of Ethnology of the ASCR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-904052-2-6.
Incl. texts by Procházková:
Zkušenost z terénu jako klíčová determinanta Janáčkovy folkloristické činnosti [Field Experience as a Key Factor of Janáček ´s Folkloric Activities], pp.21–30 (Cz), 70–78 (Ger), 120–129 (En).
Soupis lokalit a záznamů spojených s Janáčkovou sběratelskou činností [List of Localities and Records Connected with Janáček´s Collecting Activity], pp. 31–51 (Cz), 79–97 (Ger), 130–150 (En).
As Recorded by the Phonograph : Slovak and Moravian Songs Recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909–1912. Part I Studies and Reports. [Ed., collective of authors: Jarmila Procházková, Gerda Lechleitner, Hana Urbancová, Alžbeta Lukáčová, Lucie Uhlíková, Franz Lechleitner, Milan Fügner, Václav Mach, Michal Škopík] Brno : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. ISBN 978-80-87112-63-2.
Incl. texts by Procházková:
Introduction on Processing Phonograph Cylinders Recorded by Leoš Janáček and his Colleagues, pp.13–18.
Five Recording Sessions of the Working Committee for Czech National Folksongs in Moravia and Silesia and their Results, pp. 21–42.
Janáčkian Phonograph Recordings and their Contemporary Reception, pp. 59–79.
Editing of Sound Recordings from the Phonograph (Wax) Cylinders at the Brno Branch of the Institute of Ethnology of the ASCR [together with Václav Mach], pp. 199–206.
• Vzaty do fonografu. II. díl. Transkripce textů / As Recorded by the Phonograph Part II, Transcriptions of Texts [ed., together with Hana Urbancová, Alžbeta Lukáčová, Lucie Uhlíková]. Brno : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. ISBN 978-80-87112-62-5 (CZ), ISBN 978-80-87112-63-2 (EN).
 
MONOGRAPHS
Leoš Janáček - Born in Hukvaldy [together with Bohumír Volný]. Brno : Moravské zemské muzeum, 1994. ISBN 80-7028-069-7.
• Janáčkovy Luhačovice : genius loci et genius musicae. Edice Prameny. Luhačovice : Město Luhačovice, 2009. ISBN 978-80-254-6102-0.
 • Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru. 1. Komentáře. Brno : Etnologický ústav AV ČR, 2006. ISBN 80-85010-83-6.
STUDIE A ČLÁNKY
• Prezident a skladatel [President and Composer]. Opus musicum 1990, vol. 22, no. 6, pp. 168–182.
• Janáčkovy tance České, Moravské, Valašské, Lašské, Hanácké a národní I–III [Janáček´s Dances Czach, Moravian, Valachian, Lachian, from Haná and National. Opus musicum 1992, vol. 24, no. 10, pp. 311–318; 1993, vol. 25, no. 4, pp. 104–111, no. 5–6, pp. 164–171.
• Inspirační zdroje a geneze Janáčkovy nedokončené symfonie Dunaj [Inspirations and Genesis of the Janáček´s Unfinished Symphony The Danube]. Časopis Moravského muzea 1993, vol. 78 (vědy společenské), pp. 239–247.
• Leoš Janáček a Česká národní kapela v Brně [Leoš Janáček and Czech National Band in Brno]. Opus musicum 1995, vol. 27, no. 2, pp. 91–96.
• Působení Leoše Janáčka v Besedním domě v Brně [Leoš Janáček´s Activities in Municipal (Beseda) House in Brno]. In Besední dům : architektura, společnost, kultura [Beseda House : Architecture, Society, Culture].Brno : Státní filharmonie Brno, 1995, pp. 133–151.
• Leoš Janáček a moravský hudební folklor [Leoš Janáček and Moravian Music Folklore]. In Plocek, J.; Nečas, J. (ed.) Nejstarší zvukové záznamy moravského a slovenského lidového zpěvu : z folkloristické činnosti Leoše Janáčka a jeho spolupracovníků [The Oldest Recordings of Moravian and Slovak Folk Singing : on Folkloristic Activities of Leoš Janáček and his Collaborators]. Brno : Gnosis, 1998, pp. 20–29.
• Leoš Janáček jako organizátor orchestrálních koncertů v Brně 1889–1914 [Leoš Janáček as an Organiser of Orchestral Concerts in Brno 1889–1914]. Opus musicum 1998, vol. 30, no. 2, pp. 50–59.
• Janáčkovi interpreti folkloru [Janáček´s Interprets of Folk Music]. In Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000 [Miscellaneis of the Annual Conferences from 1999 and 2000]. Praha : Česká společnost pro hudební vědu, 2001, pp. 88–91.
• Janáčkovy snahy o fotografickou dokumentaci v rámci podniku Lidová píseň v Rakousku [Janáček´s Effort for the Photographic Documentation under the event Das Volkslied in Österreich - Folksong in Austria]. Národopisná revue 2003, vol. 13, no. 4, pp. 199–211.
• Sušilovy sbírky lidových písní z let 1835 a 1840 a jejich využití ve sbírce třetí [Sušil´s Collections of Folk Songs from 1835 and 1840 and How They Were Used in the Third Collection]. In František Sušil (1804–1868): odkaz a inspirace [František Sušil: Testament and Inspirations (Rousínov 08-06-2004)]. Rousínov-Brno 2004, pp. 67–90.
• Podoby folkloru v Janáčkově sborovém a vokálním díle [Transformations of Folklore in Janáček´s Choral and Vocal Works]. In Říha, J.; Ašenbrenerová, I. (ed.). Cantus Choralis ´03: mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2004, pp. 63–67.
• Hudební stránka Janáčkových folklorních záznamů [Musical Aspects of Janáček´s Folk Recordings]. Opus musicum 2004, vol. 36, no. 6, pp. 20–26.
• Tempo a čas v Janáčkových záznamech hudebního folkloru [Tempo and Timing in Janáček´s Recordings of Folk Music]. Opus musicum 2005, vol. 37, no. 5, pp. 19–22.
• Folklorismus v zrcadle Janáčkových folklorních záznamů [Folklorism in the Mirror of Folklore Records by Janáček]. In Blahůšek, Jan (ed.). Současný folklorismus a prezentace folkloru : sborník příspěvků. Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2006, pp. 80–85.
• Janáčkovy cesty za slovenským hudebním folklorem [Janáček´s Journeys Undertaken for Slovak Folk Music.] Hudební rozhledy 2006, vol. 59, no. 11, pp. 42–45.
• Janáčkova koncepce činnosti Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku [Janáček´s Activity Conception of the Working Committee for Czech National Folksong in Moravia and Silesia]. In Pospíšilová, J.; Nosková, J. (ed.). Od lidové písně k evropské etnologii :100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky [From Folk Song to European Ethnology : 100 Years of the Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republik]. Brno : Etnologický ústav AV ČR, 2006, pp. 42–49.
• Janáčkovy záznamy a jejich redakce ve třetí Bartošově sbírce [Janáček´s Recordings and their Editing in the Third Bartoš Collection]. In Plánka, Ivan (ed.). František Bartoš – jazykovědec, pedagog, etnograf : konference k 100. výročí úmrtí [František Bartoš - Linguist, Pedagogue, Ethnographer : conference to the 100th anniversary of his dead]. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2006, pp. 59–64.
• Návrh zásad kritického vydání Janáčkových záznamů hudebního a tanečního folkloru [The Proposed principles for the Critical Edition of the Janáček Recordings of Musical and Dance folklore]. Hudební věda 2007, vol. 44, no. 2, pp. 200–224.
• Leoš Janáček a vojenská hudba [Leoš Janáček and Military Music].In Bajgarová, Jitka (ed.). Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí [Military Music in the Culture and History of the Czech Lands]. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2007, pp. 197–206.
• Úvaha o současných možnostech historické etnomuzikologie [Current Reflection on the Possibilities of Historical Ethnomusicology]. In Baťa, Jan (ed.). Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007 [Miscellaneis of the Annual Conferences from 2006 and 2007]. Nové výzkumy českých muzikologů. Praha : Česká společnost pro hudební vědu, o.s. - Etnologický ústav AV ČR - AGORA, 2008, pp. 82–87.
• Prostředí tance v zrcadle Janáčkovy folkloristické činnosti [Environment od Dance in Mirror of Janáček´s Folkloristic Activities]. In Stavělová, D.; Traxler, J.; Vejvoda, Z. (ed.). Prostředí tance : hranice identity a jejich překračování [Environment of Dance : Border of Identity and its Exceeding.]. Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2008, pp. 293–316.

Viz též ASEP

Aktuální grantové projekty

 
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Language selection
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Event calendar
Last month October 2018 Next month
M T W T F S S
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31